Om KBK

Hilsen fra Redaktøren

Brettseiling har igjen økende interesse i Norge og verden for øvrig. En medvirkende årsak til dette er ikke minst den utviklingen utstyret har hatt de siste årene. Kortere og bredere brett, moderne seil og mindre vekt har forbedret sporten radikalt. Det kreves mindre vind for å komme i plan og utstyret har større anvendelsesområde.

Utstyret er også blitt enklere å bruke som gir mer glede og færre frustrasjoner. På Haugalandet ble det i 2002 observert flere seilere på Åkrasanden enn på lange tider. Også Gardsvika, Aksdalsvatnet og Førresfjorden ble flittig benyttet. Flere nye seilere kom i stroppene og kun en vindstille høst satte brems for særdeles lovende utvikling for flere seilere. Karmøy brettseilerklubb har de siste par årene ligget i dvale. Synkende medlemstall, tap av klubbhus og andre faktorer har medført at det kollektive og sosiale har vært begrenset til en liten gruppe.

Klubben har imidlertid vyer og urealiserte planer, med den gryende interessen for sporten bør vi benytte momentet. Tema for 2003 er bedre forholdene, gjennomføre regattaer, drive rekrutteringsarbeid og ikke minst utvikle det sosiale.

Regatta er en viktig faktor!

Regatta er en viktig faktor både med tanke på de aktive og ikke minst rekruttering. Med den nye Freerace klassen er det lagt til rette for at alle som ønsker kan oppleve glede og spenning ved regatta. Det er også spirende interesse for den før så populære slalåm disiplinen. Karmøy er ønsket arrangør fra NBK, men det er en forutsetning at medlemmer deltar i forberedelser og gjennomføring. Klubben tolker det slik at det er tilstrekkelig frivillige til å stille opp for å arrangere regatta.

Økonomi, klubben ønsker å investere i nye begynner brett, samt etablere lagringsplass for dette samt klubb båten og regattautstyret på Åkrasanden. Salg av eksisterende utstyr og medlemsavgift gjeninnføres for å bedre klubbens økonomi. Det avholdes valg av nytt styre til våren. Nytt styre får i oppgave å søke tilgjengelige midler/støtte. Videre må det arbeides med andre potensielle inntektskilder som spilleautomater, sponsorer, kursing med mer. Langsiktige økonomiske mål er hovedsakelig å tilrettelegge brettseiling på Åkrasanden. Ferskvann for spyling og vedlikehold av utstyr. Lagringsplass for utstyr spesielt for ungdom uten bil. Klubbhus med garderobe, sanitæranlegg, treningsfasiliteter og samlingsted for sosiale aktiviteter.

Utstyr

Utstyr, det er interesse for å gjennomføre en markedsdag til våren. Dette gir utstyr i alle prisklasser mulighet til å bytte eier. I samme anledning kan nytt utstyr vises frem til interesserte som vurderer å oppgradere sine eldre fortrengerbrett, Malibuer, One Design’s etc. For kjøp av nytt utstyr har fremdeles Morten Knutsen forhandlerstatus på Haugalandet. Nærmeste forretning er Surfsentrum i Stavanger. Lilleby, Whitewater og Seasport i Oslo sender over hele landet. I tilegg forhandler MX sport i Bergen/Askøy Naish sails og brett. Det finnes for øvrig en mengde utstyr å handle på Internet både brukt og nytt. For brukt utstyr sjekk www.nbk.no www.sbf.no og www.seildrobak.com

Klubbhus

Klubbhus, klubben har tidligere arbeidet med tanken om hus. Det foreligge tegninger fra arkitekt som viser en bygning tilpasset terreng og miljø på Åkrasanden. Klubben har pr i dag ingen økonomisk mulighet til å realisere hus. Men med flere medlemmer og alternative inntekter kan det la seg gjøre. Det som på kort sikt er mulig er å etablere en midlertidig brakke som kan huse båt, treningsbrett, samt bøyer og div. Det har tidligere vært gitt positive signaler fra kommunen med hensyn på tomt. Dersom dette går i orden vil eventuelt gravearbeid og fundamentering utføres på dugnad.

Om fremtiden

Fremtiden, hvis den voksende interessen for brettseiling fortsetter ser fremtiden lys ut. En skal imidlertid være klar over at bruk av Åkrasanden ikke skal tas for gitt for all fremtid. Meninger skifter i takt med politikere og det finnes sikkert de som finner brettseiling som forstyrrende element blant andre brukere. Det er derfor viktig at det nedlegges ett seriøst arbeid, og at KBK fremstår som en attraktiv deltaker i miljøet på Karmøy og Haugalandet forøvrig. Brettseiling hører med blant aktiviteter som legger beslag på noe tid. (ikke ulikt golf) Men hvis familien blir stilt overfor valget av å tilbringe en solrik dag på stranden eller golfbanen er jeg sikker på hva som foretrekkes. Ett fast samlingssted som ett klubbhus med garderober, nybegynnerbrett for barn, familie og venner muliggjør at langt flere kan drive sin favorittsport mye lengre enn i dag. Det er derfor ikke helt uten betydning at det arbeides med etablering av ett samlingssted på Åkrasanden hvor klubben kan holde til. Det oppfordres derfor blant alle medlemmer at det drives en aktiv vervekampanje i 2003 for å samle all brettseiling, kite og surfing på Haugalandet i KBK.

Ett større kollektiv gir flere muligheter, treningsregattaer, personlig forbedring, sosiale samlinger, turer eller ÅPNING KLUBBHUS PÅ ÅKRASANDEN HØSTEN 2015

Happy sailing 2015

// Glenn Kolberg

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.